กิจกรรมฝึกให้เด็กมีคุณธรรม

คุณธรรมถือว่าเป็นสำคัญในการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี โดยพ่อแม่คือคนสำคัญในการปลูกฝังให้ลูกมีคุณธรรมให้รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งดี อันไหนคือไม่ดีไม่ควรทำกัน เพราะการฝึกนั้นไม่ได้ฝึกกันแค่ข้ามคืน ซึ่งต้องใช้เวลาในการสอนลูก เพื่อให้เด็กโตขึ้นจะได้เป็นเด็กดีของสังคม ซึ่งคุณธรรมนั้นถือว่าสำคัญต่อการดำรงชีวิต เรามาดูกิจกรรมที่เด็กๆควรเรียนรู้กันตั้งแต่ตอนเยาว์วัยกันค่ะ

การบริจาคสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส  โดยพ่อแม่ชวนลูกหาซื้อของเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักกันเสียสละ รู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา

การฝึกลูกให้รู้จักการกราบไหว้ผู้ใหญ่ ซึ่งการเคารพผู้ใหญ่นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นตัวอย่างให้ลูกดู อย่างเช่นพาลูกไปกราบไหว้ผู้ใหญ่เนื่องในวันสำคัญต่างๆ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ไปไหว้ปู่ ย่า ตา ยาย พาทำบ่อยๆเด็กจะได้ชินไม่รู้สึกอายเวลาทำ

การสอนลูกให้รู้จักการไม่รังแกไม่เบียดเบียนผู้อื่น การรู้จักการให้อภัยแกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและการไม่รังแกสัตว์ หากเวลาโดนคนอื่นกลั่นแกล้งสอนให้รู้จักการเลี่ยงโต้ตอบ การไม่ใช้ความรุนแรง

การเล่าแต่เรื่องดีๆให้ลูกฟัง เพื่อให้ลูกได้ซึมซับแต่เรื่องดี สามารถนำเอาไปปฏิบัติในอนาคตได้ เช่น การชมคนเก็บของได้แล้วนำไปคืนเจ้าของ การเสียสละที่นั่งให้กับคนที่อายุเยอะกว่าเรา

การสอนลูกให้รู้จักความเมตตา โดยการพาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเล็กๆที่สามารถเลี้ยงง่าย เช่น การเลี้ยงปลา ฝึกให้ลูกรู้จักความรับผิชอบ โดยการหมอบหมายให้อาหารปลาทุกวันเป็นการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบและความมีเมตตาต่อสัตว์ไปด้วย

การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น ซึ่งเป็นการฝึกที่เห็นผลได้ดีที่สุด เพราะพ่อแม่ทำตัวอย่างไรลูกก็จะทำตามเช่นกัน การเป็นแบบอย่างที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกโดยตรง เช่น การไปซื้อของควรรู้จักการต่อคิวไม่แซงคิวคนอื่น การตรงต่อเวลา การไม่พูดหลอกลวง

ฝึกให้ลูกรู้สึกจิตสำนึกต่อส่วนรวม พ่อแม่ควรฝึกสอนลูกแต่เด็กๆโดยการรู้จักไม่เอาของคนอื่นมาเล่น ไม่แย่งของใครเอามาเป็นของตน เวลาอยู่ตามสาธารณะสอนให้รู้จักเล่นเงียบๆอย่าเสียงดัง ให้รู้จักการเกรงใจผู้อื่นเวลาอยู่ร่วมกันในสังคม

ครอบครัวถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณธรรม เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เด็กนั้นโตขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข การทำให้รู้จักการมีน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน จะทำให้เป็นเด็กที่สังคมยอมรับเป็นที่รักของคนทั่วไป

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 line

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร